วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคใต้ (พ.ศ.2562-2564) และชี้แจ้งหาความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากพื้นที่ภาคใต้จำนวน 40 คน