วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายนิสิต  ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมค่ายย่อยในงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) ภาคใต้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล