วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดประชุมบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยมีนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานและติดตามการเบิกจ่าย