วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 พร้อมด้วย นายฉาฝาหรี หมาดหนุด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวฤทัยรัตน์ แสวงสินธ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พบว่ามีการดำเนินการรับสมัครสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี