วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:00 น. นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและส่งมอบตัวครูรุ่นที่ 4 โครงการ "สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต" ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สนับสนุนเงินทุนการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา