วันที่ 27 กรกฏาคม 2561 ศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นำคณะข้าราชการ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาฬาหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดวิชิตสังฆาราม จังหวัดภูเก็ต