DSC_0009_resizeนายสมพร  ฉั่วสกุล  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สบย.10 เข้าเยี่ยมคารวะขอแสดงความยินดีกับนายตรี  อัครเดชา  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553  ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

วิทูร   ทวีปรีดา   รายงาน/ข่าว