วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม. 2561 เวลา 13.30 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา นายสันติภัทร โคจีจุล รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ