วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ระดับภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 “เรื่อง การใช้งานระบบคลังข้อมูลกลางระดับจังหวัดโดยนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานการประชุมฯ วิทยากรจากศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายกีรเดช โรจน์กิจอนันต์) ผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7