ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 ศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้ นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ร่วมประชุมปฎิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561 ณ โรงแรมพีช ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่ รวมทั้งลงพื้นที่ดูงานโครงการบ้านบ่อม่วงสีขาว (นำร่อง) ปลอดยาเสพติด