วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 พร้อมคณะฯ ร่วมประชุมผู้บริหารหน่วยรับตรวจฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีผู้บริหารทุกสังกัดในจังหวัด เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ