วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร(ครั้งที่ 2)โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อนำเสนอความก้าวหน้า สพาพปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะโดยสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จังหวัดภูเก็ต