วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และนางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 7พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงดาราสมุทรภูเก็ต (สช.) จ.ภูเก็ต มีผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร และผู้อำนวยการโรงเรียนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะด้วย

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2018 เวลา 11:58 น.)