วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น.พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายสุเทพ ชิตยวงษ์) และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พบปะและมอบนโยบายด้านการอาชีวศึกษาแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย) โดยมีนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 พร้อมด้วยนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังนโยบายฯ