วันที่ 24 สิงหาคม 2561 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่กับนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 3 (ฉะเชิงเทรา)