วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ศึกษาธิการภาค 7 มอบหมายให้นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกิจกรรมเวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระดับภาค ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยมีสถานศึกษาสังกัดอาชีวเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมการในการเผยแพร่หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ต่อไป