cats2คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้ร่วมแสดงความยินดี กับนายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตรืและบูรณาการการศึกษาที่ 10 ที่ได้เลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10

กานดา ชูแก้ว  ภาพ/รายงาน