1212นายสมพร  ฉั่วสกุล  ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นำคณะข้าราชการไปเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี กับคุณณรงค์ หงษ์หยก ซึ่งได้รับผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2554

กานดา  ชูแก้ว  ภาพ/รายงาน