DSC08088นายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วยนายเจน แผลงเดชา นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์  นายประสาน ยงยอด หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ สบย.10 และนายวิรัช ชูเมือง บุคลากร สบย.10 เข้าร่วมงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2554 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ณ สนามสุรกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธิ และมีข้าราชการจาก สพป.ภูเก็ต กกต.ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต ภาคประชาชน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

เจน แผลงเดชา  รายงาน