นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ร่วมต้อนรับ นายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
19122011325_resizeนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 และคณะร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต