ภาพกิจกรรมนายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษา นายประสาน ยงยอด หน.ศูนย์เสมารักษ์ สบย.10 และคณะ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเครือข่ายเทศบาลตำบลกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวบริเวณพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมาเป็นประธานในพิธี และมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมประมาณ 800 คน

ปัญญา วันแรก  ภาพ/รายงาน