DSC08902_resizeในวันที่ 29 ธันวาคม 2554 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วยคณะตัวแทนของข้าราชการและบุคลากรในสำนัก เข้าเยี่ยมอายพรปีใหม่และขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และคุณณรงค์ หงษ์หยก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2555 นี้

ภัทรนันทน์ นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน