นายตรี  อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติด  จังหวัดภูเก็ต “ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มงานป้องกันบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ในการนี้ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 11 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมราชาวดี  สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10
ภัทรานันทน์ นาควิจิตร  รายงาน/ภาพ
SAM_0012_resizeนายตรี  อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติด  จังหวัดภูเก็ต “ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต" โดยกลุ่มงานป้องกันบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ในการนี้ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 11 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมราชาวดี  สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10
ภัทรานันทน์ นาควิจิตร  รายงาน/ภาพ