นายสมพร  ฉั่วสกุล  ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมงานวันครู ประจำปี 2555   เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครู อันเป็นการแสดงถึงความกตัญญู กตเวทีต่อครูและบูรพาจารย์ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรและประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ภัทรานันทน์ นาควิจิตร/ภาพ/ข่าว
SAM_0052_resizeนายสมพร  ฉั่วสกุล  ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมงานวันครู ประจำปี 2555   เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครู อันเป็นการแสดงถึงความกตัญญู กตเวทีต่อครูและบูรพาจารย์ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรและประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ภัทรานันทน์ นาควิจิตร/ภาพ/ข่าว