08022012060_resize1นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วยนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ และนายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สบย.10 ร่วมต้อนรับ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายศักดา คงเพชร ซึ่งมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ท่านนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ประมาณ 2500 คน