DSC_0070วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 น. นายสมพร  ฉั่วสกุล  ผอ.สบย.10 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาชีพ ครั้งที่ 11 11Th Academic & Trade Fair  “คุณภาพคนรุ่นใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน” ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมีนายสุนทร  พลรงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงานและพาเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ

วิทูร  ทวีปรีดา  ภาพ/รายงาน