วันที่ 19 มีนาคม 2555 เวลา 11.00 น. นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมโรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ธาดาธำรงเวช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ทันตแพทย์หญิงศรีญาดา  ปาลิมาพันธ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และ ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ต่อมา เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ธาดาธำรงเวช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงศรีญาดา  ปาลิมาพันธ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ  นายปราโมทย์  แก้วสุข  นายวิมล  จำนงบุตร และ ดร.กมล  รอดคล้าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ตรวจพื้นที่โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานบ้านพระยาวิชิตสงคราม ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เวลา 15.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการการจัดตั้งวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวภูเก็ต ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เวลา 17.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน  ครั้งที่ 3/2555 ณ ห้องประชุม รศ.มนัส  ชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
วันที่ 20 มีนาคม 2555  เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ    ธาดาธำรงเวช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2555 ณ ชั้น 5  อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ต่อมาเวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ธาดาธำรงเวช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประชุมชี้แจงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555-2558 แก่ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะข้าราชการ ในเขตตรวจราชการที่ 7 โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 400 คน  ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ต
DSC09413วันที่ 19 มีนาคม 2555 เวลา 11.00 น. นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมโรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ธาดาธำรงเวช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ทันตแพทย์หญิงศรีญาดา  ปาลิมาพันธ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และ ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ต่อมา เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ธาดาธำรงเวช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงศรีญาดา  ปาลิมาพันธ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ  นายปราโมทย์  แก้วสุข  นายวิมล  จำนงบุตร และ ดร.กมล  รอดคล้าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ตรวจพื้นที่โครงการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานบ้านพระยาวิชิตสงคราม ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เวลา 15.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการการจัดตั้งวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวภูเก็ต ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เวลา 17.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน  ครั้งที่ 3/2555 ณ ห้องประชุม รศ.มนัส  ชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

วันที่ 20 มีนาคม 2555  เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ    ธาดาธำรงเวช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2555 ณ ชั้น 5  อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   

ต่อมาเวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ธาดาธำรงเวช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประชุมชี้แจงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555-2558 แก่ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะข้าราชการ ในเขตตรวจราชการที่ 7 โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 400 คน  ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีภูเก็ต

 

 

วิทูร  ทวีปรีดา  ภาพ/รายงาน