เรียน  บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสบย.10 ทุกท่าน

           พร้อมนี้ ได้จัดส่งไฟล์แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนฯ ปี 55 มาเพื่อประกอบการรายงานรายไตรมาส และขอความกรุณาจัดส่งรายงานดังกล่าว ทางเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในเวลาที่กำหนด ด้วยจักขอบคุณยิ่ง
อ.ญาดา วงศ์ดาว