SAM_0826_resizeเมื่อวันเสาร์ที่ 31  มีนาคม 2555  เวลา 08.30  น.  ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ  ร่วมถวายเครื่องสักการะในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า  ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในงานดังกล่าว นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
ศุภกิตติ์ ถ่ายภาพ/ภัทรานันทน์ รายงาน

ศุภกิตติ์ ถ่ายภาพ/ภัทรานันทน์ รายงาน