SAM_0867_resizeเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2555  เวลา  08.00 น. ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์  รองผู้ว่าราชการจังหัดภูเก็ต  พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด  นายอำเภอทุกอำเภอ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต  ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555   ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในงานดังกล่าว นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ศุภกิตติ์ ถ่ายภาพ/ภัทรานันทน์ รายงาน