DSCN0125_resizeเมื่อวันศุกร์ที่ 6 เมษายน  2555  เวลา 08.30  น.  นายตรี อัครเดชา   ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ  ร่วมถวายเครื่องสักการะ(พานพุ่มดอกไม้สด) ในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในงานดังกล่าว นายสมพร ฉั่วกสุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นำคณะข้าราชการ ถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มดอกไม้สอด) เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ญาดา ถ่ายภาพ/ภัทรานันทน์ รายงาน