SAM_0908_resizeจังหวัดภูเก็ต ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณวดี ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. นายตรี อัครเดชา และนางนลินี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมภริยา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล  โดยจุดธูปเทียนนมัสการพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ณ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณวดี หลังจากนั้นพระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์  แสดงธรรมเทศนาให้ศีล  ทอดผ้าไตร  และกรวดน้ำอุทิศถวายยเป็นพระราชกุศลแด่  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี   และในเวลา  16.30  น. ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ขึ้นพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพแล้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำคณะข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายดอกไม้จันทน์  ณ พานรับดอกไม้จันทน์ หน้าพระฉายาลักษณ์ฯ ในการนี้ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ภัทรานันทน์ ถ่ายภาพ/รายงาน