SAM_0988_resizeเมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น.  นายตรี  อัครเดชา  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดให้เหล่าข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานภาคเอกชน  และประชาชน  เข้ารดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในวันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย ในการนี้ นายเจน แผลงเดชา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัดภูเก็ต บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความชื่นมื่น
ศุภกิตติ์ ถ่ายภาพ/ภัทรานันทน์ รายงาน