SAM_0613_resizeเมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม  2555  เวลา 08.30  น.  นายสมพร  ฉั่วสกุล   ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งบรมราชจักรีวงศ์  ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต    

ศุภกิตติ์ ถ่ายภาพ/ภัทรานันทน์ รายงาน