217_resizeเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานในการประกอบพิธีกล่าวทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2555  ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ณ สนามสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และคณะลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน จากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก