ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วย นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมโครงการมหากรรมการศึกษาประเพณี วัฒนธรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สป. สอศ. สกอ. ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 7 ประมาณ 2000 คน
ญาดา วงศ์ดาว  ภาพ/รายงาน
DSC03946_resizeในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 พร้อมด้วย นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมโครงการมหกรรมการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สป. สอศ. สกอ. ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 7 ประมาณ 2000 คน
ญาดา วงศ์ดาว  ภาพ/รายงาน