dscf6053_resizeวันที่พฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553 สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2553 รอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายทศพร เทพบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพิธีเปิดงาน และกล่าวรายงานโดย นายสมพร ฉั่วสกุล นักวิชการการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีมจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต (นางสาวฉายนภา  หนูจีนเส้ง  นางสาวนิชนันท์  เลอศักดิ์อนุสรณ์) เป็นผู้ชนะเลิศ และเป็นตัวแทนของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

เจน  แผลงเดชา  รายงาน/ชนิดา  ผกามาศ ถ่ายภาพ