SAM_1270_resizeนายสมพร  ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 นำคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 โดยมีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นฤมล รายงาน/ภัทรานันทน์ ภาพข่าว