0000000000001เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ได้มีการประกาศผลการประกวดเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ทั้งรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศและรางวัลชมเชย พร้อมทั้งได้กล่าวสนับสนุนกานจัดทำเว็บไซต์ในปีต่อๆ ไป

กานดา ชูแก้ว  ภาพ/รายงาน