06092012107_resize     ในวันที่ 6 กันยายน 2555 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2555 ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เป็นผู้กล่าวรายงาน
     ในการนี้ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ได้ร่วมต้อนรับ ตลอดจนผู้บริหาร และนักเรียน กศน. ทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 15,000 คน