DSC_0044_18_09_55นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 เป็นประธานการประชุมสัมมนาบุคลากรหน่วยงานเครือข่ายการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในวันที่ 18 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเพิร์ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาจาก สพป. สพม.  ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง)

วิทูร ภาพ/เจน รายงาน