10ref_151155

ท่านกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการตรวจราชการหน่วยงานและสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 7 ระว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2555 ณ จังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง โดยมีนางวิภา  จิรจินดากุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และคณะข้าราชการ ศธภ.10 ให้การต้อนรับ
ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร  ถ่ายภาพ/รายงาน
ท่านกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการตรวจราชการหน่วยงานและสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 7 ระว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2555 ณ จังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง โดยมีนางวิภา  จิรจินดากุล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และคณะข้าราชการ ศธภ.10 ให้การต้อนรับ
ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร  ถ่ายภาพ/รายงาน