2012-11-20_163409

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นายปัญญา วันแรก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2554 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี