reo10_26112555

   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00 น. นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นายเจน แผลงเดชา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธี"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปี 2555 ในการนี้ นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 2,500 คน เข้าร่วมพิธี อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สนามกีฬาสุระกุล อ.เมือง จ.ภูเก็ต
นายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร  ถ่ายภาพ/รายงาน