IMG_0014_resizeวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ข้าราชการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 ตลอดจนข้าราชการ และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านสมพร  ฉั่วสกุล ในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 คนใหม่

เจน  แผลงเดชา  รายงาน/ภัทรนันท์ นาควิจิตร  ภาพ