reo10_29112555_3          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น. นายสมพร ฉั่วสกุล ผอ.ศธภ.10 เข้าร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62 โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมโทรโพล อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2555 บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน ภูเก็ต

ศุภกิตตติ์ ยอดพิจิตร ภาพ/รายงาน