reo10_51255

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และบุคลากร ในสำนักงาน ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะ โดยได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้
เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาราชภัฎภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เวลา 16.30 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และบุคลากร ในสำนักงาน ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะ โดยได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้

 

 

 

เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาราชภัฎภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตเวลา

P1012059

P1012046  P1012057

P1012026  77082

P1012048  P1012070

 

เวลา 16.30 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

DSC_0081

DSC_0033  DSC_0038

DSC_0022  DSC_0074

 

 

วิทูร ทวีปรีดา ภาพ