20122555นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ผู้บังคับการค่ายย่อยที่ ๑๐ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ ครู สมาชิกยุวกาชาด ในพื้นที่รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง จำนวน ๒๘๐ คน เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดกลุ่มประเทศเอเซีย – แปซิฟิก ครั้งที่ ๑๑ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุม ทั้งนี้ ผอ.ศธภ.๑๐ และคณะได้ให้การต้อนรับ รมต.ศธ. ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมค่ายย่อยที่ ๑๐ ในครั้งนี้ด้วย