21122555นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์  หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล และนายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

 

ภาพกิจกรรม

 

d1  d2

 

d3  d4

d5  d6

d7  d8

d9  d10

d11  d12

d13  d14

d15  21122555

 

 

ศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร  ถ่ายภาพ/รายงานX