DSC_0063_newyearเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2556 นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยคณะตัวแทนของข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน เข้าเยี่ยมอายพรปีใหม่และขอพรจาก คุณณรงค์ หงษ์หยก นายเรวัต อารีรอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และ นายเลื่อน จิรวิศิษฐาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร

ศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร ภาพ